СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
О НАМА
There are no translations available.ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Циљеви удружења су да у интересу својих чланица:

 • Обједињено разматра питања пољопривредних машина и ове гране индустрије ради унапређења пословног амбијента, првенствено са техничког и економског становишта;
 • Реализује заједничку пословну политику при иступању на домаћем и међународним тржиштима;
 • Промовише међусобну сарадњу за примену заједничких модела техничке и комерцијалне праксе (стандардизација, оцењивање усаглашености производа - „CE“ знак и „3А“ Српски знак усаглашености, системи менаџмента) ;
 • Сарађује са државним органима, коморама и другим институцијама у земљи;
 • Сарађује са сродним струковним и сличним асоцијацијама у региону и Европи;
 • Успостави сарадњу са Европским комитетом удружења произвиђача пољопривредних машина „CEMA“;
 • Прикупља, размењује и дистрибуира информације које се односе на сва ова питања.

СТРУКТУРА И ОРГАНИ

 • Начин рада ПУ ИПМ утврђује се Статутом и Пословником о раду Скупштине и Извршног одбора.
 • Органи ПУ ИПМ су Скупштина, Извршни одбор, Директор и Стручна служба.
 • Скупштину сачињавају по један представник сваке чланице, а сваке 4. године Скупштина бира председника, подпредседника и Извршни одбор од 5 чланова.
 • Делатност ПУ ИПМ се реализује преко директора, стручне службе и радних група за:

  - економска и општа питања

  - техничку регулативу (стандарди и технички прописи, оцењивање усаглашености производа - “CE“ и „3А“ Српски знак усаглашености, )

  - информатику и системе менаџмента (управљања) квалитетом, заштитом животне средине, безбедношћу при ради итд.
Radna tela:

Радна група за економска и општа питања се бави економском и општом проблематиком из области рада Пословног удружења.

Радна група за техничку регулативу се бави питањима у вези доношења и примене стандарда и техничких прописа, као и питањима испитивања и сертификације производа, укључујући испитивања према ОЕЦД стандардним кодовима за званична испитивања пољопривредних и шумарских трактора и поступке оцењивања усаглашености производа - „ЦЕ“ знак и „3А“ Српски знак усаглашености, на пољопривредне машине и опрему.

Радна група за информатику и системе менаџмента се бави питањима увођење у примену и припреме за сертификацију чланица према стандардима серије ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 18000 и питањима информационих система.

Чланове радних група именује Извршни одбор за конкретне послове и у зависности од области, места и времена реализације посла.