СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Преузимање докумената
Prodotto
Dimensione
Scaricati
ПРОПИСИ
СПИСАК ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА45,3 kB21798
ЗАКОН О СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ("Службени гласник РС", број 36/09)85.8 KB15488
ЗАКОН О ТЕХНИЧКИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРОИЗВОДЕ И ОЦЕЊИВАЊУ УСАГЛАШЕНОСТИ ("Службени гласник РС", број 36/09)130.6 KB15769
ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ("Службени гласник РС", број 36/09)787.4 KB16543
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТОМАГНЕТНОЈ КОМПАТАБИЛНОСТИ ("Службени гласник РС", број 13/10)391.5 KB15592
ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ОПРЕМИ НАМЕЊЕНОЈ ЗА УПОТРЕБУ У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНИХ ГРАНИЦА НАПОНА ("Службени гласник РС", број 13/10)369.4 KB15782

SRPS СТАНДАРДИ
СПИСАК СРПС СТАНДАРДА17060

EN СТАНДАРДИ
ПРЕВОД СТАНДАРДА 907 (1)884,0 kB16632
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN 632756,1 kB16581
ПРЕВОД СТАНДАРДА EN ISO 4254-1341,9 kB16657
СПИСАК ЕН СТАНДАРДА16962

ISO СТАНДАРДИ
СПИСАК ИСО СТАНДАРДА22780