СРПСКИ (ЋИР)SRPSKI (LAT)RUSSIANENGLISHITALIAN
Joomla Template Club
Sistemi menadžmenta
There are no translations available.SISTEMI MENADžMENTA KVALITETOM PREMA STANDARDU ISO 9001

Poslovno udružnje IPM je sa svojim članicama, u okviru radne grupe za sisteme menadžmenta i informatiku, izvelo sledeće aktivnosti:
  • Uveden i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2001 za članicu "FAP Livnica sa nadgradnjom" Prijepolje
  • Učestvuje u aktivnostima na primeni sistema menadžmenta kvalitetom za članicu "IMT" Novi Beograd


INFORMACIONI SISTEMI

  • Poslovno udruženje IPM je realizovalo Internet portal www.udruipm.rs koji je finansirala Agencija za mala i srednja preduzeća u okviru Programa podrške udruženjima preduzatnika za 2008. godinu.
  • PU IPM je dalo predlog Agenciji za mala i srednja preduzeća za finansiranje softvera za upravljanje dokumentima sistema menadžmenta kvaliteta kao softverska podrška već implementiranim sistemima menađmenta kvaliteta, odnosno sertifikovanim preduzećima prema ISO 9001, ali i drugim sistemima (ISO 14001, ISO 18001, HACCP, ISO 22000 i sl); predlog nije prihvaćen za finansiranje u 2008.godini, a ni na ponovljeni predlog za finansiranje u 2010. godini.